Akcja Katolicka

Początki

W naszej parafii w dniu 22 lutego 1997 r. odbyło się spotkanie inicjatywne związane z powołaniem do życia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. W spotkaniu uczestniczyły 54 osoby oraz proboszcz parafii ks. Kazimierz Helon. Spotkanie prowadził Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej ks. dr Zygmunt Czaja. Przedstawił on cel i zadania POAK. Podczas kolejnego spotkania w dniu 27 lutego 1997 r. grupa inicjatywna podjęła prace zmierzające do powstania POAK przy naszej parafii.

Dnia 11 marca 1988 r., dekretem Nr Z 7-4/98 Jego Eminencji Biskupa Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej Mariana Gołębiowskiego, został powołany Parafialny Odział Akcji Katolickiej przy naszej parafii. Asystentem mianowany został proboszcz parafii ks. Kazimierz Helon. Prezesem mianowany został Jerzy Dorau. Po śmierci ks. Kazimierza Helona nowym asystentem POAK został mianowany ks. dr Władysław Nowicki.

Cele

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnej misji apostolskiej Kościoła. Podstawą do prowadzenia działalności Akcji Katolickiej jest Statut, zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

  1. pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,
  2. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
  3. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,
  4. kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Spotkania

Od momentu powstania POAK w naszej parafii spotkania odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy Świętej, odprawianej w intencji członków naszej Akcji Katolickiej. Program takiego spotkania to wspólna modlitwa oraz omawianie Pisma Świętego i tematów formacyjnych. Spotkania te mają charakter dyskusyjny. Omawiane są również sprawy związane z życiem parafii.

Nasi członkowie biorą czynny udział w uroczystościach liturgicznych. Zajmujemy się również dekorowaniem kościoła na różnego rodzaju uroczystości i święta. Członkowie POAK uczestniczą w pielgrzymkach organizowanych przez naszą parafię.