Ministranci

Określenie ministrant lub minister oznacza osobę posługującą (od łacińskiego ministrare – służyć, posługiwać, pomagać). W Kościele Katolickim posługa ta odbywa się w ramach tzw. Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO). Zawołanie ministrantów to „Króluj nam Chryste! – Zawsze i wszędzie„. Ministranci mają też swoich patronów. Skrót informacji charakteryzujących funkcję ministranta znajduje się we wpisie na Wikipedii. Dalsze informacje można znaleźć na portalu KNC (ministranci.pl), czy też na archiwalnym już serwisie poświęconym LSO (lsob.ovh.org).
Ministranci przez wiele lat swojego życia przeżywają właściwą im formację oraz tworzą parafialną wspólnotę. Przykładowo odbywają specjalne kursy, udają się na dni skupienia (oto przykładowe spotkanie rekolekcyjne w 2012 r.), czy też biorą udział w różnorakich zawodach konkurując z ministrantami z innych parafii (np. w ramach Piłkarskiej Ligi Ministrantów naszej Diecezji).
Chłopców chętnych do zostania ministrantem zapraszamy do kontaktu z ks. Proboszczem bądź ks. Piotrem, który jest w naszej w naszej parafii odpowiedzialny za Liturgiczną Służbę Ołtarza.
Zbiórka odbywa się w sobotę o godzinie 9:30. Ministranci naszej parafii posiadają także na Facebooku swoją własną grupę zamkniętą (szczegóły u Prezesa Ministrantów lub księdza opiekuna).